کلیدواژه‌ها = جدول داده– ستانده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی زیست ‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده ـ ستاده (یزد)

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 75-89

زهرا نصراللهی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه نوری زاده


2. اندازه‌گیری آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی در ایران با رویکرد جدول داده-ستاده

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 45-64

زهرا نصراللهی؛ زهره احمدی؛ سمانه عشرتی