کلیدواژه‌ها = ادوار تجاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


2. مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش‌بینی ادوار تجاری ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 63-81

مهدی فاضل؛ اکبر توکلی؛ مصطفی رجبی