کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی