کلیدواژه‌ها = C13
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 101-127

محمد محمدنژاد؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ رامین صادقیان؛ فردین احمدی زر


2. بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


3. برآورد تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 101-113

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ وحید قربانی