کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت (WTP)
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش تفرج‌گاهی تنگه‌ی ‌واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 1-18

حمیدرضا ارباب؛ تیمور محمدی؛ حسین اسفندیار