کلیدواژه‌ها = E20
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی

دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 53-78

10.30495/eco.2021.1908749.2415

ثمین صبحی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی؛ مجید صامتی


2. شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 19-35

نوشین خانی قریه گپی؛ بهرام سحابی؛ فیروزه عزیزی؛ مجید صباغ کرمانی