کلیدواژه‌ها = GLS
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 37-51

محمدعلی متفکر آزاد؛ زینب جامه شورانی؛ زینب حیدری داد