کلیدواژه‌ها = تابع کاردینالی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رفاه استان‌های ایران: رهیافت تابع رفاه غیرپارتویی و تجزیه‌پذیر نسبت به جمعیت

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 31-46

محمد نبی شهیکی تاش؛ مجتبی شهیکی تاش؛ الهام شیوایی