کلیدواژه‌ها = O47
تعداد مقالات: 2
1. اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 85-109

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت


2. مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 21-43

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد صادقی