کلیدواژه‌ها = الگوی خودرگرسیون‌‌برداری (VAR)
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 101-119

فرخنده جبل عاملی؛ یزدان گودرزی فراهانی