کلیدواژه‌ها = یکپارچگی تجاری
تعداد مقالات: 1
1. یکپارچگی تجاری، تخصص‌گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-19

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سمیه صادقی