کلیدواژه‌ها = مدل چرخش مارکوف
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 89-108

حسین شریفی رنانی؛ راضیه صالحی؛ سارا قبادی