کلیدواژه‌ها = قیمت هدانیک
تعداد مقالات: 1
1. تخمین قیمت هدانیک ساختمانهای مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 21-38

پرویز محمدزاده؛ مسعود منصوری؛ بابک کوهی لیلان