کلیدواژه‌ها = ثروت مالی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 61-81

سارا امامقلی پور؛ لطفعلی عاقلی