کلیدواژه‌ها = ارتباطات خطی ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل

دوره 4، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 19-38

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد ُصادقی