کلیدواژه‌ها = اقتصادسنجی فضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 95-114

سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


2. بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 43-62

محسن مهرآرا؛ احسان محمدیان نیکپی