کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: E31
تعداد مقالات: 3
1. تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن مهرآرا؛ سید محمد حسین فاطمی


3. بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین‌کننده‌های تورم: مدل‌های فضا ـ حالت

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 25-46

محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری