کلیدواژه‌ها = G38 واژگان کلیدی: شاخص آزادی اقتصادی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، نرخ سود واقعی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 47-66

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش