کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: R31
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تهران

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-127

میرحسین موسوی؛ حسین درودیان