کلیدواژه‌ها = R58؛ J30؛ H71:JEL طبقه‌بندی واژگان کلیدی: اقتصاد ورزش
تعداد مقالات: 1
1. اثر ورزشگاه‌ها و تیم‌های حرفه‌ای بر درآمد افراد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 87-102

پرویز محمدزاده؛ فرهاد عزیزی