کلیدواژه‌ها = ائتلاف، تعادل، تقسیم ارث، مدل‌سازی، نظریه بازی‌ها. طبقه‌بندی JEL: C62
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نظریه بازی‌ها در مدل‌سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم

دوره 10، شماره 33، بهار 1395، صفحه 23-48

مجید شیخ محمدی؛ مصطفی عباسی