کلیدواژه‌ها = واژگان ‌کلیدی: نظریه بازی‌ها، خط لوله، صادرات، قیمت‌گذاری، گاز طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 29-49

علی اکبر ناجی میدانی؛ غلامعلی رحیمی