کلیدواژه‌ها = Q37 واژگان کلیدی: نرخ بهینه مالیات بر ارزش ‌افزوده، کالاهای مضر، الگوی رشد تعمیم‌یافته، اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 95-113

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی