کلیدواژه‌ها = C60 واژگان کلیدی: مالم کوئیست، بهره‌وری، تکنولوژی، کارایی، تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی ایران: تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 133-148

مهدی سالاریه؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا مقدسی