کلیدواژه‌ها = D110 واژگان کلیدی: تقاضای آموزش، لاجیت تعمیم‌یافته، تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا
تعداد مقالات: 1
1. تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 23-44

علی فلاحتی؛ شهرام فتاحی؛ یونس گلی؛ سمیه گلی