کلیدواژه‌ها = L13 . واژگان کلیدی: تابع تصادفی مرزی، رقابت، قدرت انحصاری، مارک‌آپ، شاخص لرنر
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری