کلیدواژه‌ها = E42 واژگان کلیدی: رژیم قیمت واردات، عبور نرخ ارز، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی، رگرسیون چرخشی مارکف، گارچ‌نمایی
تعداد مقالات: 1
1. درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 77-100

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت؛ سید علیرضا کازرونی؛ فیروز فلاحی