کلیدواژه‌ها = C5 واژگان‌کلیدی: الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE)، ارجحیت‌ مصرف‌ کالاهای ‌داخلی، نوسانات ‌نرخ ارز
تعداد مقالات: 1
1. ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 57-83

محمد اکبری؛ محمد جواد شریف زاده؛ علی رنجبرکی