کلیدواژه‌ها = E25
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 111-135

مهدی رضایی؛ خلیل حیدری؛ پریسا یعقوبی