کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: L86؛ L11؛ L10. واژگان کلیدی: نرم‌افزار کاربردی سفارشی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 1-28

کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما