کلیدواژه‌ها = کشورهای گروه منا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 63-75

ساناز خطابی؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد