کلیدواژه‌ها = باز بودن تجاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 49-67

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ بیتا شایگانی