کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: G11؛ M21؛ P0. واژگان کلیدی: افشای داوطلبانه
تعداد مقالات: 1
1. مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 137-155

محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها؛ نفیسه تقی زاده