کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: .C22؛ C32؛ E51 واژگان کلیدی: شوک‌های نفتی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 27-52

سعید صمدی؛ علی سرخوش سرا؛ امید امینی دره وزان