کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: L21؛ L84؛ M21. واژگان کلیدی: کسب و کار الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 83-105

نیلوفر ایمان خان