کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندیJEL:C22؛ D33؛ O11. واژگان کلیدی: همگرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 161-178

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن؛ مجتبی محمدنژادی