کلیدواژه‌ها = Q25 واژگان کلیدی: بازار آب، برنامه‌ریزی ریاضی مثبت، منطقه ورامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 119-136

فاطمه اسمعیل نیا بالاگتابی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری