کلیدواژه‌ها = نسبت‌های جاری و مالکانه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 23-47

حسین راغفر؛ اسماعیل صفرزاده؛ مریم غفوربروجردی