کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: F17؛ F14؛ F10. واژگان کلیدی: صنعت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 123-138

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ یحیی گلی