کلیدواژه‌ها = E22 واژگان کلیدی: معدن، خانوارها، دولت، تعادل عمومی قابل محاسبه (DCGE)
تعداد مقالات: 1
1. اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران

دوره 13، شماره 45، بهار 1398، صفحه 115-136

داوود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسکویی؛ رباب محمدی خانقاهی