کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مدل‌سازی بیوفیزیکی- اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودشور)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 121-144

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی