کلیدواژه‌ها = O24. واژگان کلیدی: نرخ ارز
تعداد مقالات: 1
1. پویایی‌های نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 171-192

مجتبی اصغری؛ علی حقیقت؛ مسعود نونژاد؛ هاشم زارع