کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL:F10 F15؛ .H32؛ واژگان کلیدی: تعرفه
تعداد مقالات: 1
1. تعرفه‌های بخشی و توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 21-43

منصور اردشیری؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد