کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی .F60؛ E52؛ E31 :JEL واژگان کلیدی: تراز تجاری‌
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 73-88

10.30495/eco.2020.672516

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی