شماره جاری: دوره 13، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 1-180 
1. حکمرانی، نظام‌ نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم‌پایی و نوآوری فناورانه (مدل‌سازی نظری)

صفحه 1-33

علی دینی؛ حجت الله حاج حسینی؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضانپور نرگسی


2. تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

صفحه 34-55

محمد علی احسانی؛ رضا ایزدی


6. تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران

صفحه 131-157

شیما سنگسری؛ محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده