تعداد مقالات: 360

-24. هدفمند کردن قیمت حامل های انرژی و رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 1-15

سید مهدی احمدی؛ جمشید پژویان؛ الهام غلامی


-23. مدلسازی توزیع درآمد برای ایران: مقایسه الگوی داگوم با چند مدل منتخب

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 1-20

صادق بختیاری؛ سجاد محموداوغلی


-22. تحلیل امکان‌سنجی مقاومت مالیه‌ی اسلامی در بحران‌های مالی

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 1-16

یداله دادگر؛ اسداله فرزین وش؛ نیما محمدنژاد


-21. تعیین ارزش تفرج‌گاهی تنگه‌ی ‌واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 1-18

حمیدرضا ارباب؛ تیمور محمدی؛ حسین اسفندیار


-20. تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود (با تاکید بر رویکرد اسلامی)

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 1-125

یداله دادگر؛ ایرج توتونچیان؛ محمدرضا آرمانمهر


-18. یکپارچگی تجاری، تخصص‌گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 1-19

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سمیه صادقی


-16. استخراج منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید و تحلیل مدل‌های قیمت‌گذاری

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 1-20

حسین امیری؛ تیمور رحمانی؛ میثم رافعی


-14. تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ(مطالعه موردی استان تهران)

دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 1-23

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری


-5. شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم‌جمعی پنل

دوره 8، شماره 28، دی 1393، صفحه 1-26

محمود ختایی؛ ناصر خیابانی؛ محسن رجبی


-1. شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 1-23

ژاله زارعی؛ اکبر کمیجانی


0. تعیین مالیات بهینه بر سرمایه‌ مسکن در مقایسه با سرمایه‌ غیرمسکن

دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 1-23

روح اله شهنازی؛ شهره نصیرآبادی