تعداد مقالات: 360

226. تحلیل رفتار مشتریان صنعت بانک: رهیافت نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 93-114

مصطفی اسفندیاری؛ نیلوفر ایمان خان


228. کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 95-113

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


229. بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 95-114

سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


231. عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین)

دوره 12، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 97-118

حسین توکلیان؛ علی فریدزاد؛ جلال دهنوی؛ ندا محمدی


232. نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه

دوره 11، شماره 39، آذر 1396، صفحه 99-118

محمد حسین فاتحی دابانلو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ محسن مهرآرا


233. تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 99-117

منصور خلیلی عراقی؛ حسن شریفى


236. شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 101-123

سعید عیسی زاده؛ حبیب مروت؛ امید شریفی


237. بسط مدل‌سازی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت‌ها در محیط اقتصادی ایران

دوره 13، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 101-120

عباس رمضان زاده زیدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی جعفری


238. اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 101-120

10.30495/eco.2021.1887958.2288

ابراهیم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فر؛ هاشم زارع


240. تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از درماندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 103-129

10.30495/eco.2020.674214

کاظم هارونکلایی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ قدرت الله برزگر؛ ایمان داداشی


244. شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده

دوره 11، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 111-135

مهدی رضایی؛ خلیل حیدری؛ پریسا یعقوبی


245. ارز‌یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 83-99

امیر غلام ابری


247. اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 85-99

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ نیکی محسنی فخر؛ هادی پرهیزی گشتی


249. مزیت‌نسبی صنایع تولیدی با معیار اشتغال‌ و روش TOPSIS: مطالعه موردی استان یزد

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 89-102

محمدعلی فیض پور؛ علی اصغر نوروزی؛ محمدرضا دهقانپور؛ مهدی امامی میبدی


250. اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 89-108

حسین شریفی رنانی؛ راضیه صالحی؛ سارا قبادی