تعداد مقالات: 360

251. پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش‌بینی خاکستری

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 91-114

حبیب اله جوانمرد؛ سیده فاطمه فقیدیان


252. برآورد تابع تقاضای آب خانگی استان گلستان

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 91-106

مهدی ادیب پور؛ رحیمه شیرآشیانی


253. تاثیر تولیدات کارخانه‌ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز CO2 در کشورهای عضو گروهD8

دوره 6، شماره 20، دی 1391، صفحه 93-109

محمد مهدی برقی اسکویی؛ فیروز فلاحی؛ صونا ژنده خطیبی


255. ارائه مدل مناسب جهت سنجش عملکرد کیفی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 97-122

محمد حسین درویش متولی؛ امیر غلام ابری؛ محمود درویش متولی


256. تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 99-116

حسن نوعی اقدم؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ کریم امامی جزء


257. تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم

دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 101-119

فرخنده جبل عاملی؛ یزدان گودرزی فراهانی


258. ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 101-127

محمد محمدنژاد؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ رامین صادقیان؛ فردین احمدی زر


260. بررسی کارایی فنی صنایع ایران و جایگاه صنایع با فناوری بالا در آن

دوره 8، شماره 28، دی 1393، صفحه 103-116

مهدی رضایی؛ حسن ولدبیگی؛ پریسا یعقوبی منظری


261. تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تهران

دوره 9، شماره 31، مهر 1394، صفحه 103-127

میرحسین موسوی؛ حسین درودیان


262. احتساب کشش‌های قیمتی و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران

دوره 9، شماره 32، بهمن 1394، صفحه 103-122

ویدا ورهرامی؛ زهره هوشمند؛ رضا یوسفی حاجی آباد


264. اثرات متقابل حمل و نقل، رشد اقتصادی و انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران

دوره 15، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 105-127

10.30495/eco.2021.1902006.2375

مهسا کلانترزاده؛ فاطمه زندی؛ محمد خضری؛ بیژن صفوی


266. مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 107-132

سید فخرالدین فخرحسینی


267. بررسی مزیت نسبی تولید ذرت در ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 109-124


268. عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود

دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 111-126

بهرام سحابی؛ محمدهادی حاجیان؛ بختیار جواهری


269. تحلیل رابطه تقاضای نفت خام و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

دوره 5، شماره 14، تیر 1390، صفحه 111-129

امیررضا سوری؛ محمد حسن صبوری دیلمی؛ جواد عطاران


271. نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم

دوره 15، شماره 55، آذر 1400، صفحه 113-138

10.30495/eco.2022.1943459.2585

سیده مریم منفرد؛ تیمور محمدی؛ محمد خضری؛ اورانوس پریور


272. عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 115-130

مهسا لبابی میرقوامی؛ شهریار نصابیان؛ سعید یزدانی


273. طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 115-136

علی اصغر موحد؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ یگانه موسوی جهرمی


274. اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران

دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 115-136

داوود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسکویی؛ رباب محمدی خانقاهی