تعداد مقالات: 360

277. بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 119-136

فاطمه اسمعیل نیا بالاگتابی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری


278. اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک

دوره 12، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 119-142

مرضیه دینداررستمی؛ شمس الله شیرین بخش؛ زهرا افشاری


279. ﺗﺄثیر بیانیه‌های سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفت‌‌خام

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 119-134

10.30495/eco.2020.674206

فریبا شاه بداغلو؛ علی اصغر اسماعیل نیاکتابی؛ آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور


280. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی بر بازدهی بانک‌های خصوصی و دولتی ایران

دوره 14، شماره 51، مهر 1399، صفحه 119-136

10.30495/eco.2021.1903422.2386

سید مرتضی جلال زاده آذر؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور


282. مدل‌سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار ‌آب

دوره 10، شماره 35، آبان 1395، صفحه 121-139

ابوالفضل محمودی؛ ابوذر پرهیزکاری


283. مدل‌سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودشور)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 121-144

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


284. رقابت‌پذیری شهرهای جدید (نمونه مطالعاتی: شهر جدید پرند)

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 121-144

10.30495/eco.2021.1913831.2446

سعید صابونی؛ مصطفی بهزادفر؛ حمیدرضا صارمی


286. تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 12، شماره 43، آذر 1397، صفحه 123-138

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ یحیی گلی


288. تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران

دوره 13، شماره 47، آذر 1398، صفحه 129-157

شیما سنگسری؛ محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده


290. مدل‌سازی پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود

دوره 14، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 131-152

10.30495/eco.2020.1893925.2322

مسلم قاطبی؛ ,ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


291. تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 133-159

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


294. برآورد تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 101-113

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ وحید قربانی


295. شناسایی بخش‌های کلیدی و پیشرو استان آذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 101-116

رویا آل عمران؛ حسن علیزاده ال؛ سید علی آل عمران


299. نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 107-125

عطیه گرجی زاده؛ حسین شریفی رنانی


300. ‌اثرات ‌یکپارچگی‌منطقه‌ای و جهانی ‌برسرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 109-123

سید کمیل طیبی؛ بتول رفعت؛ الهام ناقلی؛ بهروز صادقی عمروآبادی