تعداد مقالات: 348

27. ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 1-23

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


29. سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 1-27

مهدی مرادی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ جهانگیر بیابانی؛ هادی غفاری


30. نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 1-21

سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ حمید شهرستانی


32. تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن مهرآرا؛ سید محمد حسین فاطمی


33. تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 1-28

کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما


34. ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 1-25

سمانه مقدس فر؛ سید کمیل طیبی؛ علیمراد شریفی


36. ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 1-26

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


37. بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 1-22

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی


38. ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 1-23

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی


39. تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 1-23

احمد جعفری صمیمی؛ شهریار زروکی؛ سیده رقیه ساداتی امیری


40. اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)

دوره 13، شماره 45، بهار 1398، صفحه 1-17

طاهره نوروزی فر؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


41. شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-24

ثریا رفیعی قره شیران؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری


42. حکمرانی، نظام‌ نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم‌پایی و نوآوری فناورانه (مدل‌سازی نظری)

دوره 13، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 1-33

علی دینی؛ حجت اله حاج حسینی؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضانپور نرگسی


43. تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-20

محسن نصرتیان نسب؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان


46. پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)

دوره 14، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.30495/eco.2021.1897413.2345

زهرا ابراهیمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی


47. طبقه‌بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی

دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30495/eco.2021.1910638.2430

بهروز صادقی عمروآبادی؛ محسن رنانی


48. آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

دوره 15، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 1-19

10.30495/eco.2021.1926550.2501

فاطمه خانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محمد علی احسانی


49. کاربرد روش‌های نیمه پارامتریک و موجک‌ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 15-30

احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد